Logo

Què és el spg_ECOLLAURES?

És un sistema participatiu de garantia que es fonamenta sobre els pilars de l’agroecologia i la sobirania alimentària.

S’articula a partir del recolzament mutu entre els sistemes i organismes involucrats en la promoció, producció, reglamentació, ús i consum dels productes i serveis agroecològics amb la responsabilitat compartida de garantir la qualitat del sistema.

Spg_ECOLLAURES és un sistema de garantia de primera part entre productors i consumidors. No es presenta com una alternativa als certificats d’agricultura ecològica convencionals, ni pretén donar cobertura a la producció agrícola ecològica destinada a la comercialització a través d’intermediaris o mercats majoristes.

El sistema té com a finalitat la transformació social mitjançant l’apoderament i responsabilització, per part dels productors i consumidors, de la cadena productiva-comercial i de consum en el marc de l’agroecologia al nostre territori.

Spg_ECOLLAURES promou un segell que garanteix:


“Hem de passar de la filosofia de l’empresa a la filosofia de la vida”
ALBA VERYSER
http://nonada.es/2014/05/ecollaures-agricultura-ecologica-agroecologia.html

Sistema Participatiu de Garantia
ECOLLAURES.ORG ╲ヽ Copyleft