Informació del projecte

Descripció del projecte

CERAI és una Organització No Governamental de caràcter laic, progressista i independent especialitzada en el desenvolupament rural i pesquer sostenible sota l'enfocament de la sobirania alimentària. Vam nàixer l'any 1994 a València, amb la intenció de crear una organització que abordara el món agrícola i rural espanyol i europeu, les relacions amb el comerç internacional, el problema de les desigualtats internacionals, el medi ambient, l'agricultura ecològica i el seu futur, el desenvolupament sostenible, l'èxode rural, la sobreexplotació pesquera i ramadera i els dèficits del model industrial de l'alimentació actual. L'organització promou des dels seus orígens la defensa de la sobirania alimentària, basada en la promoció del dret dels pobles a definir les seues pròpies polítiques i estratègies sostenibles de producció, distribució i consum d'aliments. Al mateix temps, CERAI aposta per treballar en el foment de l'agroecologia, com a ciència que afavoreix la biodiversitat, la conservació dels recursos naturals, la recuperació de coneixements tradicionals i del desenvolupament dels mercats locals.

Repartiment