Informació del projecte

  • Segell: SPGE-MB-14
  • Ubicació: Vallada, la Costera, País Valencià
  • Telèfon: 644563226
  • Web: -

Descripció del projecte

Molí de Baix és un projecte de producció agroecològica d'autoconsum que genera els seus fertilitzants mitjançant el compostatge dels fems dels seus animals, carbó obtingut del la crema de la remulla que alimenta els animals, i restes de cultius i adventícies segades. L'alimentació del bestiar mitjançant plantacions fetes a les terres del projecte en un 80 % aproximadament, ens manca per completar el cicle l'alimentació de l'aviram.

Repartiment