Àrea d’Educació pel Desenvolupament. Camí de Vera s/n. 46022 València

Escola de Capatasos Agrícoles. Camí del Port s/n. 46470 Catarroja

CERAI – el Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional – som una ONGD que vol contribuir al desenvolupament de les comunitats camperoles, basat en un enfocament agroecològic que defense la sobirania alimentària, mitjançant l’impuls de models de desenvolupament rural que sorgisquen de les seues capacitats i habilitats.

Volem ser motor del canvi de les comunitats camperoles del nostre entorn d’actuació, recolzant-les en la seua lluita per aconseguir l’autosuficiència alimentària de forma sustentable i ecològica, preservant la seua identitat cultural i la integritat dels seus recursos, mitjançant la cooperació  internacional, el desenvolupament rural, la sensibilització i la formació, i la equitat de gènere.

Treballem a nivell de l’Estat Espanyol i en altres països del Sud Global, tenint la nostra seu central a València.

El nostre treball a nivell general consisteix en:

  • Analitzar la problemàtica rural espanyola, europea i global.
  • Divulgar els grans desafiaments que presenta l’agricultura.
  • Desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament que millorren les condicions de vida, la capacitat organitzativa i d’autogestió de les comunitats camperoles dels països del Sud Global.
  • Desenvolupar projectes d’estudi e investigació sobre el mon rural, la connexió camp-ciutat i l’alimentació sostenible.
  • Promoure el desenvolupament sostenible.
  • Realitzar activitats de formació en agroecología, tant a l’Estat Espanyol con a altres països del Sud Global, amb l’enfocament d’utilitzar l’agroecologia com una eina d’inserció laboral i social.
  • Organitzar i realitzar activitats de sensibilització, formació i articulació social entre la població.

Aterrant el treball al País Valencià, volem ser nexe d’unió entre el camp i la ciutat, impulsant accions de recolzament als productors i productores agroecològiques locals; d’incidència política per impulsar polítiques adaptades a la realitats dels mateixos i que els permetan viure del seu treball i tindre una vida digna; de sensibilització, formació i divulgació al voltant de la problemàtica del sistema agroalimentàri global i l’alimentació sostenible.