Altres propostes
Sobre productes
Grups de consum
Mercats

Agenda
Si vols informar-te sobre activitats al voltant de la sobirania alimentària i l'agroecologia vista:
http://sobiranialimentariapv.org/?page_id=365
http://www.perlhorta.info/calendar-field-data/month

Mapeig d'iniciatives agroecològiques i per la sobirania alimentària
Si vols visualitzar les iniciatives més pròximes consulta:

https://experienciesobal.crowdmap.com/
http://perlhorta.info/content/posem-la-vostra-disposici%C3%B3-els-punts-de-producci%C3%B3-i-venda-de-verdura-ecol%C3%B2gica

ECOLLAURES
   CERAI
   CERAI
PER L'HORTA !